Bukova građa

Bukova četvrtača

Bukove četvrtače rezane u raznim debljinama i dužinama. Četvrtače se zaštićuju sa čela parafinom.

Četvrtače 28

Bukovi elementi četvrtača 28

Bukovi elementi četvrtača 28

Četvrtače 55

Bukovi elementi četvrtača 55

Bukovi elementi četvrtača 55

Bukovi elementi četvrtača 55

Bukovi elementi četvrtača 55

Četvrtače 75

Bukovi elementi četvrtača 75

Bukovi elementi četvrtača 75

Bukovi elementi četvrtača 75

Scroll